top of page
_edited.jpg

ANBI

Stichting Nieuwlicht heeft de status van Culturele ANBI. Uw gift aan ons is daarmee fiscaal aftrekbaar en bovendien geldt er (onder voorwaarden) een extra belastingaftrek. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: 

- Over periodieke en gewone giften

- Berekening van de aftrek


Wij kunnen uw steun natuurlijk goed gebruiken en nodigen u van harte uit om van de ANBI-regeling gebruik te maken.

Gegevens Stichting Nieuwlicht

De Kaai 147

9723 LE Groningen

stichtingnieuwlicht@gmail.com


IBAN: NL49 RABO 0365 7844 27

RSIN: 862254814

KvK: 81878583

Bestuur

dhr. P.T.J. Reyntjes

dhr. J.S. Remmers

dhr. G.L. Wieringa

Gevolmachtigd directeur

dhr. T. Barkmeijer

ANBI: Imprint
bottom of page